Wednesday, January 25, 2017

कधी कधी एवढं bore होतं...

की...

कविताही कराविशी वाटत नाही!